Scratch
Новини
Пошук
Про нас
Зворотній зв'язок

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2015-2016 н.р. 8-11 класи. Львів

Коваленко Оксана Іванівна | 2015-12-20 12:36:26

Текстовий редактор (10 балів)


«…НЕМА БІЛЬШОГО ГОНОРУ ДЛЯ ЧОЛОВІКА, ЯК БЕРЕГТИ СВОЮ НАЦІОНАЛЬНУ ЧЕСТЬ ТА БЕЗ НАГОРОДИ ВІРНО ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ДОБРА СВОГО НАРОДУ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЙОМУ КРАЩУ ДОЛЮ».


Долі українських вчених дуже подібні між собою: їхню творчість знають на чужині і мало або зовсім не знають на батьківщині. Багата на таланти українська земля подарувала людству цілу плеяду геніальних учених і винахідників, співаків і композиторів, письменників і поетів.

Однією з найяскравіших і найпопулярніших постатей і разом з тим найбільш замовчуваним є наш геніальний вчений-фізик, філософ і перекладач, громадський діяч і публіцист, великий патріот, професор Іван Павлович Пулюй (1845-1919).

Завдання:

Відформатувати документ відповідно до завдання.

Необхідні текстові матеріали та фото знаходяться в папці Word архіву zavdannya.rar.

 1. Відкрити текстовий документ text.doc з папки Word.
 2. Задати параметри сторінки – розмір сторінки А5, поля: ліве –  15 мм, праве – 10 мм, верхнє – 15 мм, нижнє – 15 мм.
 3. На першій сторінці тексту розмістити об’єкт WordArt з текстом, який відповідає назві документа, та фотографію Івана Пулюя.
 4. На другій сторінці розмістити автоматизований зміст з переходом на всі розділи.
 5. Кожен розділ повинен розпочинатися з нової сторінки.
 6. Відформатувати заголовки розділів за такими вимогами:

·                     використати стиль Заголовок 1 з такими параметрами: вирівнювання за лівим краєм, інтервал після – 10 пт, абзацний відступ-1 см, міжрядковий інтервал – множник - 1,05,  шрифт Georgia, кегль 16, накреслення – курсив, розташування на сторінці – з нової сторінки.

 1. Основний текст документа задати стилем Основний з такими параметрами: вирівнювання за шириною, абзацний відступ-0,7 см, міжрядковий інтервал – множник, 1,15,  шрифт Adobe Garamond Pro, кегль 12, накреслення – звичайний.
 2. Написи під малюнками відформатувати, використовуючи стиль Підпис з такими властивостями: вирівнювання за центром, шрифт Garamond, кегль 10, накреслення – звичайний, інтервал після – 8 пт.
 3. Всі малюнки розмістити над відповідними підписами і помістити в об’ємну рамку сірого кольору з тінню. Розміри малюнків: поздовжніх – висота 6 см, ширина пропорційно до висоти, поперечні – ширина – 10 см, висота – пропорційно до ширини. Розташування -  по центру сторінки.
 4. Джерела інформації оформити як окремий розділ. Самі джерела відформатувати як нумерований список.
 5. Зберегти виконане завдання у своїй папці під назвою Word.doc чи Word.docx.


PowerPoint (20 балів)


Вивчати фізику в школі нелегко, особливо, якщо відсутні фізичні прилади. І тут на допомогу можуть прийти комп’ютерні моделі. Тож дерзаймо!

Для регулювання опору служать реостати. Реостат - прилад, який при підключенні до електричної мережі може змінювати яскравість світла в залежності від потреб.

Ваше завдання – створити інтерактивну модель роботи реостата (5 слайдів) засобами PowerPoint згідно зразка (файл Зразок PowerPoint.doc в папці PowerPoint). В презентації використати зображення лампочки (файл лампа.wmf). Зображення зразків не використовувати.

Результат роботи збережіть у файлі rheostat.ppt (rheostat.pptx).

Відповідно руху вказівника миші від положення перемикача реостата з меншим опором до положення з більшим забарвлюється перемикач реостата і змінюється колір лампочки від темно-жовтого до білого і навпаки. Всі зміни зображення повинні відбуватись після запуску презентації без клацання кнопок миші. Завершення роботи презентації здійснюється лише при наведенні вказівника миші на кнопку «ЗАВЕРШИТИ».

 


Excel (25 балів)


Фізика справила настільки серйозний вплив на життя людства, що цього просто неможливо не помітити. Озирнімося навколо. Завдяки відкриттю та вивченню електрики люди користуються штучним освітленням, їх життя полегшують незліченні електричні пристрої. Дослідження фізиками електричних розрядів привело до відкриття радіозв’язку. Завдяки фізичним дослідженням у всьому світі користуються Інтернетом і мобільними телефонами…

Завдання виконувати на основі файлу Fizika.xlsx (Fizika.xls).

Завдання 1. Без використання фільтрів та сортування на аркуші «Густина» знайдіть:

 • найбільшу, найменшу та середню густину речовини;
 • кількість речовин, в яких густина менша 2000кг/м3;
 • кількість речовин, густина яких менша 1000 або більша 30000.
 • кількість речовин, в яких густина більша від середньої;
 • назву найлегшої речовини.

Завдання 2. У розвитку мікроелектроніки, електронних технологій, інформаційних технологій в цілому важливу роль відіграють напівпровідники - особливий клас кристалів. З підвищенням температури або при дії світла та сильних електронних полів питомий опір напівпровідників зменшується, на відміну від металів, у яких він збільшується.

Носіями струму в напівпровідникових речовинах можуть бути не лише електрони, але і «дірки». При втраті електрона одним з атомів напівпровідника на його орбіті залишається порожнє місце - «дірка». «Дірку» умовно вважають частинкою, що несе позитивний заряд.

На аркуші «Кристали» змоделюйте «діркову провідність» згідно зразка (файл кристали.jpg). Якщо в білий квадратик кристалічної решітки вписати знак «+», то він забарвиться в червоний колір, якщо знак «-», то в блакитний. Вписування цих знаків в інші клітинки таблиці не змінює її.

Завдання 3. На аркуші «Фізичний калькулятор» змоделюйте калькулятор для обчислення кількості теплоти, необхідної для нагрівання будь-якого тіла за формулою
Q = c* m*DТ (де DТ- додатне число, що дорівнює різниці температур, тобто Т2-Т1 або Т1-Т2).

У зафарбованій жовтим клітинці забезпечте вибір зі списку речовини з числа тих, які є в таблиці на аркуші «Довідник». Після її вибору у зафарбованій блакитним клітинці має автоматично відобразитися значення питомої теплоємності (С). У випадку, якщо питома теплоємність в таблиці задана діапазоном, беремо середнє значення.

У клітинки, задані зеленим кольором, користувач вводить будь-які числові значення, а в рожевій клітинці автоматично обчислюється результат з чотирма знаками після коми.


2

Задайте числу експоненційний формат (саме він відповідає нормальній формі запису числа) з десятьма десятковими розрядами. Наприклад, число 1,5285350475×10-25 записується як 1,5285350475E-25, а 40,4800 як 4,0480000000Е+01.

 


Бази даних (10 балів)


Сьогодні українські фізики посідають чільне місце у світовій науці, збагачуючи її оригінальними та ґрунтовними науковими дослідженнями та винаходами. Серед тих, хто своєю самовідданою працею і розумом розвивав українську фізичну науку можна назвати Йосипа Косоногова – видатного фізика, автора нового методу вимірювання електричної проникності рідин для сантиметрових хвиль, Степана Тимошенка – українського професора механіки, згодом одного з провідних учених фізиків США, Юліана Гірняка – спеціаліста у галузі фізичної кінетики, Романа Цегельського, роботи якого присвячені фізиці магнетизму.

Представниками теоретичної фізики є Мар'ян Смолуховський та його учень Володимир Кучер, які зробили значний внесок в розвиток квантової механіки. Назвати слід Дмитра Рожанського – фізика, родом з Києва, члена-кореспондента АН СРСР. Його основні праці стосуються фізики електричних розрядів та радіофізики.

Варто згадати також про діяльність фізиків – членів Наукового Товариства імені Т.Г.Шевченка у Львові – це саме приклад поведінки вчених, які за будь-яких обставин не забували, ким вони є, де їх коріння і кому вони повинні служити.

Завдання:

Створити базу даних з використанням програми Microsoft Access «Видатні українські вчені-фізики». База даних повинна містити таку інформацію про вчених-фізиків:

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Дата  народження

 

Місце народження

 

Коротка біографія

 

Фото

 

Відкриття, винаходи, розробки

 

 

 

 
 1. В базі даних повинні бути створені таблиці, зв’язки між ними. Слід зауважити, що відкриттів, винаходів чи розробок може бути декілька.
 2. Заповнити БД даними, які слід взяти з документа Відомості про українських вчених папки Access.

Створити форму для БД такого зразка:


3


 1. Створити запит, в якому повинні з БД відображатись
  • Прізвище, Ім’я, По батькові, Відкриття(винаходи, розробки)
 2. Створити запит, в якому будуть вибрані
  •  всі записи про вчених, хто народився пізніше 1900 року
 3. Створити звіт, в якому має бути така інформація:
  • Прізвище, Ім’я, По батькові, Дата народження, Коротка біографія. Дані звіти посортувати в алфавітному порядку по полі Прізвище.

Завнтажити завдання та додаткові матеріали


Джерело

Останні матеріали:

Завдання першої Всеукраїнської on-line олімпіади "ІТ 2020". I тур

Завдання першої Всеукраїнської on-line олімпіади "ІТ 2020". I тур

Завдання додаткового I туру III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2019-2020 н.р. 9-11 класи, Дніпропетровська область

Завдання додаткового I туру III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2019-2020 н.р. 9-11 класи, Дніпропетровська область

Розв'язок I тура III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2019-2020 н.р. 9-11 класи, Дніпропетровська область

Розв'язок I тура III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2019-2020 н.р. 9-11 класи, Дніпропетровська область

Коментарі:

 Поділитися

 Реклама